Описание: Описание: D:\Northbg.com\0_portal\Logo-new-color.JPG

 

 

 

 

за НАС

Консулт 

Реклама/PR

Обучения

Е-услуги

наши КЛИЕНТИ

за КОНТАКТ

 

Описание: Описание: D:\Northbg.com\0_portal\index_files\5_start.gif

РЕКЛАМА

Описание: Описание: D:\Northbg.com\0_portal\index_files\5_end.gif

 

  Поезия-Елда Живкова

  

Daniel Standard

 

Описание: Описание: D:\Northbg.com\0_portal\index_files\5_start.gif

ИНТЕРЕСНО

Описание: Описание: D:\Northbg.com\0_portal\index_files\5_end.gif

Регистрирайте .COM

за $13.90 с българска

дебитна карта!

 


Провери домейн:

 

 

ПРОДАЖБИ:

Описание: Описание: D:\Northbg.com\0_portal\cat.gifпредставителство на "ДАКСИ България" - www.daxy.com;

Описание: Описание: D:\Northbg.com\0_portal\cat.gif ERP платформи и софтуер  на "ОРАК Инженеринг"

Описание: Описание: D:\Northbg.com\0_portal\cat.gifсофтуер за фирмено управление  на "БГ Сервиз"

 

 

К О Н С У Л Т А Ц И И:

Описание: Описание: D:\Northbg.com\0_portal\cat.gifизграждане, внедряване и подготовка за сертификация на системи за фирмено управление по: ISO 9001; ISO 14001; ISO 22000 /HACCP/; ISO 45001; ISO 27001; интегрирани системи.

Описание: Описание: D:\Northbg.com\0_portal\cat.gifсистеми за производствен контрол /СПК/;

Описание: Описание: D:\Northbg.com\0_portal\cat.gifизпитване и сертификация на продукти;

Описание: Описание: D:\Northbg.com\0_portal\cat.gifCE -маркировка;

Описание: Описание: D:\Northbg.com\0_portal\cat.gifкалибриране и контрол на технически средства за измерване;

Описание: Описание: D:\Northbg.com\0_portal\cat.gifпри разработване на проекти по актуални Оперативни програми на ЕС;

Описание: Описание: D:\Northbg.com\0_portal\cat.gifконсултации в областта на обществените поръчки: изготвяне на документации за участие в полза на Възложителя, изготвяне на оферти в полза на участниците, участие в комисии за избор на изпълнител;

Описание: Описание: D:\Northbg.com\0_portal\cat.gifпри покупко-продажба на недвижими имоти и инвестиции.

 

 

О Б У Ч Е Н И Я:

Описание: Описание: D:\Northbg.com\0_portal\cat.gifна вътрешни одитори по:ISO 9001;ISO 14001;OHSAS 18001;HACCP

Описание: Описание: D:\Northbg.com\0_portal\cat.gifосновни изисквания на ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001; HACCP

Описание: Описание: D:\Northbg.com\0_portal\cat.gifстатистически контрол на качеството;

Описание: Описание: D:\Northbg.com\0_portal\cat.gifефективни фирмени обучения: работа в екип, фирмени комуникации, корпоративна култура и др;

Описание: Описание: D:\Northbg.com\0_portal\cat.gifначално компютърно обучение;

 

 Описание: Описание: D:\Northbg.com\0_portal\main\baner02_karti.gif

"NORD BG GRОUP" Ltd                                                 © 2006 - 2021г.

Описание: Описание: D:\Northbg.com\0_portal\index_files\pixel.gif                                                                                           Описание: Описание: Clicky Web Analytics

 

Посетете ни във Описание: Описание: D:\Northbg.com\0_portal\Faicebook.JPG

 

***

 

ДРУГИ УСЛУГИ:

Описание: Описание: D:\Northbg.com\0_portal\cat.gifпровеждане на  вътрешни одити  на Системи за управление/СУ/;

Описание: Описание: D:\Northbg.com\0_portal\cat.gifподдръжка и подобряване на сертифицирани вече СУ;

Описание: Описание: D:\Northbg.com\0_portal\cat.gifфирмен PR, реклама ;

Описание: Описание: D:\Northbg.com\0_portal\cat.gifюридически и правни консултации;

Описание: Описание: D:\Northbg.com\0_portal\cat.gifweb-дизайн, хостинг;

Описание: Описание: D:\Northbg.com\0_portal\cat.gifконсултации по ефективна работа на персонала, фирмени комуникации, и др.;