НОРД БГ консулт
за фирмата

   

    НОРД БГ консулт е подразделение на фирма "НОРД БГ ГРУП" ЕООД, създадена в

гр. Велико Търново.

 

    Една от дейностите на фирмата е:

 

"Консултации и обучение при разработване на Системи за управление,

съгласно изискванията на ISO 9001; ISO 14001;OHSAS 18001; HACCP.

Интегрирани системи за управление".

 

    Седалището на фирмата е в гр. Велико Търново, а фирмата има представители в София, Пловдив, Варна.

 

    Екипът на НОРД БГ консулт се състои от квалифицирани одитори и експерти с дългогодишен опит.

 

назад