"НОРД БГ ГРУП" ЕООД е консултантска фирма с  позиции на българския пазар в областта на:

A/. Управлението на качеството, околната среда, безопасни условия на труд и безопасност на хрaните;

Б/. Обучението на : специалисти и организации в областта на системи за фирмено управление, сертификация, акредитация, изпитване на продукти и калибриране на средства за измерване;

В/. Компютърно обучение: за начинаещи, специализирано обучение по мултимедия, WEB-дизайн, графика и други;

Г/. Провеждане на вътрешни одити, според изискванията на ISO 19011;

Д/. Консултирането на организации за:

 - разработване, внедряване и подготовка за сертификация на системи за управление съгласно изискванията на ISO 9001:2000, ISO 14001, OHSAS 18001; HACCP /ISO 22000/  и др.;

 - поддръжка и подобрения на разработени и внедрени системи за управление на качеството съгласно изискванията на ISO 9001:2000;

 - подготовка за извършване оценка на съответствието на продукти с изискванията на европейските директиви (знак СЕ);

 - разработване и внедряване на системи за производствен контрол /СПК/;

 

 

       ISO 9001                            ISO 14001                     OHSAS 18001

 

                                ISO 17025                ISO 22000                СЄ - Mark

 

 

 

 

 


До настоящия момент консултантите на НОРД БГ:

·        са сертифицирали успешно:

-  по ISO 9001:2000 - 13бр. фирми от различни браншове и 2 бр. общини

 - по ISO 9001 и OHSAS 18001 - 4 фирми от строителния бранш;

 - по ISO 9001 и ISO 14001 - 1 фирма;

 - по ISO 9001 и НАССР - 1 фирма, както и  въведени системи НАССР в над 10 обекта;

·    подготвят в момента повече от 10 фирми в областта на ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и др.;

·  са обучили над 70 специалисти в областта на разработването, внедряването и сертификацията на системи по качеството, както и на изпитването и сертификацията на продукти.

·        са провели 7 курса за вътрешни одитори , като са обучени над 50 одитора и  пълномощници по качество.

 

 

НОРД БГ ГРУП ЕООД е член на: КЛУБ 9000 и си партнира с различни сертификационни организации, като: ICR; OHMI; TUV-Рейланд ; LRQA; BVC; SGS  и др.

 

Консултантската дейност и обучението се извършва от квалифицирани одитори и специалисти в областта на управлението на качеството, околната среда, безопасни условия на труд и безопасност на храните.

 

 

 

 e-mail: iso9001@gbg.bg

 

 

назад